Budgetaftale 2024


Et stort flertal af regionsrådets medlemmer vedtog tirsdag aften 5. september budgetaftalen for 2024. Enhedslisten står uden for forliget, der fordeler et samlet budget på 34,2 mia. kr. til hhv. sundhed, socialområde og regional udvikling.

Regionsrådet har 27. september vedtaget budget for 2024 (se pressemeddelelse her)

Rammer for Politisk Sparekatalog 2024

​Regionsrådet bestilte kort før sommerferien et politisk sparekatalog på 360,2 mio. kroner på sundhedsområdet og et politisk sparekatalog på 4,6 mio. kroner på Regional Udvikling.

Regionsrådet har siden vedtaget en tidsplan og syv temaer for det videre arbejde med Politisk Sparekatalog 2024.

Vigtige datoer

 • 15. og 23. august: Forretningsudvalget og regionsrådet behandler sagen "Ramme for Politisk Sparekatalog 2024".
 • 17.-24. august: Bilaterale drøftelser om budget 2024 mellem regionsrådsformanden og gruppeformænd
 • 25. august: Frist for høringssvar fra HMU til 2. behandlingen af budget 2024 + høringssvar fra evt. øvrige høringsparter.
 • 30. august: Frist for supplerende høringssvar fra RMU/RMU-formandsskabet efter de har haft lejlighed til at se høringssvar fra HMU
 • 28. august: Præsentation og drøftelse af Investeringsplan 2024-2032
 • Ca. 1. september: Beskrivelser af besparelsesforslag inden for de temaer, som regionsrådet har bedt om d. 21. juni, udsendes til regionsrådet forud for budgetforligsdrøftelser
 • 5. september: Budgetforligsdrøftelser
 • 19. og 27. september: Forretningsudvalget og regionsrådet 2. behandler Budget 2024 og orienteres om kommissorier vedrørende administrative besparelsesblokke
 • Efteråret 2023: Der arbejdes med besparelsesforslag inden for de temaer, som regionsrådet har bedt om med henblik på endelig udmøntning i december
 • 6.–20. november: Høringsperiode for udkast til Politisk Sparekatalog 2024
 • 12. og 20. december: Forretningsudvalget og regionsrådet behandler udmøntning af besparelser

Syv temaer for Politisk Sparekatalog 2024

Høringssvar/henvendelser til Politisk Sparekatalog 2024

(Her lægger vi høringssvar og henvendelser, når høringsperioden går i gang fra 6.-20. november 2023.)

Navne og numre

Regionsrådsformand Anders Kühnau (A)

Tlf.: +45 2360 2768

E-mail: kuhnau@rr.rm.dk

Økonomidirektør Mette Jensen

Tlf.: +45 2026 4358

E-mail: mette.jensen2@stab.rm.dk

Regionsrådet

Find kontaktoplysninger på alle medlemmer af regionsrådet på deres profilsider.

Se oversigten her.